SISTEM eLATIHAN
LOGIN

Sistem ini adalah untuk kegunaan warga Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Bagi warga Jabatan/Agensi yang ingin membuat pendaftaran kursus, anda diminta menghantar Borang Permohonan Kursus melalui faks (03-89811 5255) kepada Urusetia. Borang Permohonan Kursus tersebut boleh dimuat turun daripada Portal Rasmi KKMM www.kkmm.gov.my melalui langkah berikut :

Klik di tab Warga > Muat Turun > Borang > Cawangan Pembangunan Modal Insan > Borang Latihan KPKK

 

Sila baca panduan ini sebelum login masuk ke aplikasi.

Kata Nama
:
Kata Laluan
:


 

SENARAI HITS
Keseluruhan : 11779
Bulan Ini : 0
Hari Ini : 0

 

 

© Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia 2009 - 2015 ®